Housing

Måden, du skaber dit hjem på. Energien, du henter ind – og sender ud. Inspiration til bæredygtige løsninger på alt fra arkitektur til varme og el.

Vi har alle brug for tag over hovedet, men hvordan vi indretter os, er forskelligt. Det kan være uigennemskueligt at vælge de mest bæredygtige løsninger, fordi mulighederne – og løsningerne – er mange. Bygger du nyt? Renoverer du gammelt?

På INSPIRE CHANGE Expo 2021 kan du møde nogle af de mest innovative aktører inden for det, vi kalder ’housing’.

Aktører, der kan præsentere og fortælle dig om løsninger inden for alt fra byggematerialer til energiløsninger, der gør din måde at bo på mere bæredygtig.

Bliv udstiller