California Wines / Vinens Hus er ny sponsor

Californien, centrum for bæredygtighed.

Californien er frontløber, når det drejer sig om sustainable wine growing. I årtier har man her udviklet strategier, processer og teknikker til bæredygtig vinproduktion. Det grundlæggende princip er at give så meget tilbage, som man tager fra jordens ressourcer. Således skal hele virksomheden være i balance med miljøet, men det indebærer også, at den skal være bæredygtig omkring social retfærdighed og dermed tage ansvar for medarbejdere og folk i nærområdet.

I 2019 var hele 143 af de californiske vinproducenter certificerede gennem California Sustainable Wine Growing Program. Det svarer til 85% (1,9 milliarder liter) af statens samlede vinproduktion og omfatter 1.998 vinmarker på i alt 60.61 hektar.

www.vinrejser.dk

BRONZE SPONSOR

California Wines / Vinens Hus er ny sponsor 10